Přejít k obsahu


Shrnutí dosavadních poznatků z autoevaluace image školy

Citace:
EGER, L. Shrnutí dosavadních poznatků z autoevaluace image školy. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. s. 13-na CD. ISBN: 80-7315-046-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: xxx
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Paido
Autoři: Ludvík Eger
Klíčová slova

Zpět

Patička