Přejít k obsahu


Comparing experimental measurement at machine and of his model with simulation in CAD

Citace:
FORMÁNEK, J., CHVAL, Z. Comparing experimental measurement at machine and of his model with simulation in CAD. In Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University, 2008. s. 63-66. ISBN: 978-80-248-1774-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparing experimental measurement at machine and of his model with simulation in CAD
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technical University
Autoři: Josef Formánek , Zdeněk Chval
Abstrakt CZ: Cílem výpočtů pomocí MKP je snaha o další vývoj, popř. optimalizování konstrukčních prvků ve stavbě vulkanizačních lisů. Důležitý krok v ověření a porovnání nových návrhů v CAD je experimentální měření a ověřování. Experimentální ověření lze provést na upraveném reálném stroji nebo vyrobeném modelu skutečného zařízení.
Abstrakt EN: The purpose of calculation by FEM is endeavor to advance and optimize the construction unit in the construction of a curing press. An important step in verification and comparison of new construction designs by FEM is experimental measuring and checking. It is possible to perform experimental checks on a modification of a real machine or on a model of a real mechanism.
Klíčová slova

Zpět

Patička