Přejít k obsahu


O předmětu, metodologii, pramenech a současném stavu problematiky horního práva

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. O předmětu, metodologii, pramenech a současném stavu problematiky horního práva. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 137-149. ISBN: 978-80-7380-120-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: About Object, Methodology, Sources and Recent Situation of the Problems of the Mining Law
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Petra Jánošíková
Klíčová slova

Zpět

Patička