Přejít k obsahu


Zkušenosti s odhalováním plagiátů ve studentských programech

Citace:
HEROUT, P. Zkušenosti s odhalováním plagiátů ve studentských programech . In Pedagogický software 2008. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing , 2008. s. 339-341. ISBN: 80-85645-59-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experiences with a detection of plagiarism in students´programe
Rok vydání: 2008
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Scientific Pedagogical Publishing
Autoři: Pavel Herout
Abstrakt CZ: Článek popisuje software umožňující vyhledávání plagiarismu ve studentských počítačových programech. Je diskutován i vliv lidského faktoru.
Abstrakt EN: The paper deals with a software enabling a tracting of a plagiarism in students´compoter programs. A human factor is discused as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička