Přejít k obsahu


Kanonické právo v proměnách času (Leges multae, ius unum)

Citace:
HRDINA, A. Kanonické právo v proměnách času (Leges multae, ius unum). Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Canon Law in the changes of the time (Leges multae, ius unum)
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Kanonické právo (církevní právo) je normativním systémem dva tisíce let starým, a jeho podoba i vliv na lidské chování do značné míry závisí na kvalitě vztahů mezi státem a církví. Nicméně principy fungování církevního a světského práva jsou podobné - podle floskule ?Leges multae, ius unum?.
Abstrakt EN: Canon law (church law) is a normative system two thousand years old, and its appearance and influence on the behavior of man depends considerately upon the quality of relations among the state and church. Nevertheless, the principles of the church law and secular law are similar - according to slogan ?Leges multae, ius unum?.
Klíčová slova

Zpět

Patička