Přejít k obsahu


Profesní standard z pohledu učitele

Citace:
MACH, P. Profesní standard z pohledu učitele. In Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku : sborník příspěvků ze 4. a 5. konference partnerství TTnet ČR. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s. 28-31. ISBN: 978-80-87063-12-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Profession standard in light of the teacher
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní ústav odborného vzdělávání
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou profesního standardu a učitelských kompetencí v odborném vzdělávání. Kompetence se stávají nejdůležitějším prvkem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Pomocí orientačního výzkumu byly zjišťovány postoje učitelů škol v regionu k učitelským kompetencím. Byla použita dotazníková metoda doplněná řízeným rozhovorem. Výsledky výzkumu byly použity při stanovení pořadí nejdůležitějších kompetencí. Nejdůležitější kompetence byly následně upřesněny. Z výzkumu vyplynulo, že respondenti považují za nejdůležitější kompetence odborné a didaktické.
Abstrakt EN: The paper deals with teacher profession standard and teacher competences in vocational education. Competences are becoming the most important attribute of innovation and modernization of the educational process. The purpose of own research was to study the attitudes of teachers in the Pilsen region to teaching competences by means of questionnaires followed by controlled discussion. The results of the research were used to determine the teaching competences hierarchy. The most important competences were later specified in greater detail. The research showed that the respondents regarded skilled and didactic competences as the most important.
Klíčová slova

Zpět

Patička