Přejít k obsahu


Modelling of traffic system with time-variant saturation flow

Citace:
PECHERKOVÁ, P., DUNÍK, J. Modelling of traffic system with time-variant saturation flow. In Proceedings of th 9th International PhD Workshop on Systems and Control. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-961-264-003-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of traffic system with time-variant saturation flow
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Jožef Stefan Institute
Autoři: Pavla Pecherková , Jindřich Duník
Abstrakt CZ: Článek je věnován modelování dopravního systému za předpokladu časově proměnného saturačního toku a časově proměnných poměrů odbočení. Pozornost je nejprve věnována stanovení modelu popisující časově proměnný saturovaný tok a určení závislosti mezi saturovaným tokem a poměry odbočení. Nově navržené vztahy jsou pak využity v modelu dopravního systému, který je použit v úloze odhadu neměřitelných veličin vyskytujících se v dopravní úloze.
Abstrakt EN: This paper deals with a new approach for modelling of time-variant saturation flow and turning movements. Generally, these traffic quantities are considered as timeinvariant in modelling. It emerged that neglecting of timevariant properties of the model quantities can cause significant worsering of the model quality. The new approach determines the value of actual saturation flow on the basis of measurements on two successive detectors. The knowledge of the actual saturation flow allows to determine the actual turning movement as well. The goal of the paper is twofold. First, to describe the traffic model with stress laid on the modelling of the timevariant saturation flow and relation between the saturation flow and turning movements. Second, to use the nonlinear filtering method for estimation of unmeasurable quantities (queue lengths) in the nonlinear traffic model with and without time-variant saturation flow.
Klíčová slova

Zpět

Patička