Přejít k obsahu


Coupled Analysis of a 3-Phase Linear Actuator

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ULRYCH, B. Coupled Analysis of a 3-Phase Linear Actuator. In ICEMS 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Electrical Machines and Systems. Beijing: World Publishing, 2008. s. 3740-3745. ISBN: 978-7-5062-9221-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Coupled Analysis of a 3-Phase Linear Actuator
Rok vydání: 2008
Místo konání: Beijing
Název zdroje: World Publishing
Autoři: Ivo Doležel , Martina Donátová , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Vícefázové aktuátory s lineárním pohybem hybného elementu hrají důležitou roli v mnoha průmyslových procesech (robotika, manipulace s materiálem atd.). Článek se věnuje jejich hodnocení nejen z mechanického hlediska, ale také z hlediska teplotních a termoelastických účinků. Teoretická analýza je ilustrována příkladem.
Abstrakt EN: Multiphase actuators with linear motion of the movable element play an important role in a lot of industrial processes (robotics, manipulation with material etc.). The paper deals with their evaluation not only from the mechanical viewpoint, but also from the viewpoints of thermal and thermoelastic effects. The theoretical analysis is illustrated by an example.
Klíčová slova

Zpět

Patička