Přejít k obsahu


Dynamic Characteristics of Thermoelastic Actuators

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P. Dynamic Characteristics of Thermoelastic Actuators. In ICEMS 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Electrical Machines and Systems. Beijing: World Publishing, 2008. s. 3702-3706. ISBN: 978-7-5062-9221-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic Characteristics of Thermoelastic Actuators
Rok vydání: 2008
Místo konání: Beijing
Název zdroje: World Publishing
Autoři: Ivo Doležel , Martina Donátová , Pavel Karban
Abstrakt CZ: Přesné upevnění masivních těles požaduje zařízení schopné vytvořit dostatečně velké síly při relativně malých vzdálenostech. Dobře známá jsou takováto zařízení pracující na mechanickém nebo hydraulickém principu. Možné je ale také použití elektromagnetických zařízení pracujících na principu termoelasticity. V článku je představen aktuátor tohoto typu a dále se článek zabývá modelováním jeho provozních vlastností. Teoretická analýza problému (který představuje nelineární a nestacionární sdruženou úlohu) je ilustrována typickým příkladem.
Abstrakt EN: Accurate fixing of massive bodies requires devices capable of producing sufficiently high forces at relatively small distances. Well-known are such devices working on the mechanical or hydraulic principles. But it is also possible to use electromagnetic devices working on the principle of thermoelasticity. The paper presents an actuator of this type and deals with modeling of its operation properties. The theoretical analysis of the problem (that represents a nonlinear and nonstationary multiply coupled task) is illustrated by a typical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička