Přejít k obsahu


Dialogue, Speech and Images : the Companions Project Data Set

Citace:
WILKS, Y., BENYON, D., BREWSTER, C., IRCING, P., MIVAL, O. Dialogue, Speech and Images : the Companions Project Data Set. In Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: ELRA, 2008. s. 1-4. ISBN: 2-9517408-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dialogue, Speech and Images : the Companions Project Data Set
Rok vydání: 2008
Místo konání: Paris
Název zdroje: ELRA
Autoři: Yorick Wilks , David Benyon , Christopher Brewster , Pavel Ircing , Oli Mival
Abstrakt CZ: Článek popisuje tvorbu korpusů pro projekt COMPANIONS podporovaný Evropskou komisí. Projekt mimo jiné shromažduje velké množství dialogů, převážně s rozhovory o fotografiích, a to v češtině a v angličtině. Článek představuje kontext projektu a cíle, kvůli kterým je korpus sbírán, metodologii sběru a postřehy o již nasbíraných datech.
Abstrakt EN: This paper describes part of the corpus collection efforts underway in the EC funded Companions project. The Companions project is collecting substantial quantities of dialogue a large part of which focus on reminiscing about photographs. The texts are in English and Czech. We describe the context and objectives for which this dialogue corpus is being collected, the methodology being used and make observations on the resulting data.
Klíčová slova

Zpět

Patička