Přejít k obsahu


The incision angle of mediolateral episiotomy before delivery and after repair

Citace:
KALIŠ, V., KARBANOVÁ, J., HORÁK, M., LOBOVSKÝ, L., KRÁLÍČKOVÁ, M., ROKYTA, Z. The incision angle of mediolateral episiotomy before delivery and after repair. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2008, roč. 103, č. 1, s. 5-8. ISSN: 0020-7292
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The incision angle of mediolateral episiotomy before delivery and after repair
Rok vydání: 2008
Autoři: Vladimír Kališ , Jaroslava Karbanová , Miroslav Horák , Libor Lobovský , Milena Králíčková , Zdeněk Rokyta
Abstrakt CZ: Cíl: Určení významu úhlu sešití při vyhodnocování mediolaterální episiotomie a bezpečnosti přijaté spodní hranice úhlu řezu 40°. Metoda: Úhel mezi linií řezu a střední linií a úhel mezi linií sutury a střední linií byly měřeny v 50 po sobě jdoucích připadech prvorodiček, případné natržení perinea bylo zaznamenáno. Výsledky: Tyto úhly se značně lišily (40° a 22.5°, respektive; P<0.001). Jediná proměnná značně ovlivňující tento rozdíl bylo načasování provedení episiotomie. Zavěr: Úhel sešití nemůže být současně používán k určení postačitelnosti úhlu řezu. Navíc velikost úhlu řezu 40° je pravděpodobně příliš ostrý, aby zabránil potenciálnímu poranění sfinkteru.
Abstrakt EN: Objective: To assess the relevance of the suture angle when evaluating mediolateral episiotomy, and the safety of the accepted lower limit of 40° for the incision angle. Method: The angles formed by the incision and suture lines with the midline were measured, and any perineal tear noted, in 50 consecutive women undergoing their first vaginal delivery. Results: The angles were significantly different (40° and 22.5°, respectively; P<0.001). The only variable significantly linked to the difference was the timing of the episiotomy. Conclusion: The suture angle cannot currently be used to assess the adequacy of the incision angle; moreover, an incision angle of 40° is probably too acute to prevent potential sphincter damage.
Klíčová slova

Zpět

Patička