Přejít k obsahu


Automatic Speech Recognition and Information Retrieval Techniques for Facilitating Access to Video Archives of Cultural Heritage

Citace:
IRCING, P., PSUTKA, J., PSUTKA, J., PRAŽÁK, A., TYCHTL, Z. Automatic Speech Recognition and Information Retrieval Techniques for Facilitating Access to Video Archives of Cultural Heritage. In IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems. Prague: Czech Technical University, 2008. s. 323-328. ISBN: 978-80-01-04027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Speech Recognition and Information Retrieval Techniques for Facilitating Access to Video Archives of Cultural Heritage
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Pavel Ircing , Josef Psutka , Josef Psutka , Aleš Pražák , Zbyněk Tychtl
Abstrakt CZ: Článek obsahuje přehled systémů a technik automatického rozpoznávání řeči a vyhledávání informací vyvinutých pro češtinu v rámci projektu MALACH. Cílem těchto systémů je zlepšit možnost přístupu k velkým archivům kulturního dědictví obsahujícím svědectví lidí, kteří přežili Holokaust.
Abstrakt EN: This paper presents an overview of the Czech automatic speech recognition (ASR) and information retrieval (IR) systems and techniques developed within the MALACH project for improving access to the large cultural heritage archives containing the testimonies of the Holocaust survivors.
Klíčová slova

Zpět

Patička