Přejít k obsahu


Optimalization of technological parameters of flow forming process

Citace:
MALINA, J., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Optimalization of technological parameters of flow forming process. In Danube Adria Association for Automation and Manufacturing. Vienna: DAAAM International, 2008. s. 783-784. ISBN: 978-3-901509-68-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimalization of technological parameters of flow forming process
Rok vydání: 2008
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Jiří Malina , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Extrémní nárůst nákladů surovin, energií a práce vede ke vzrůstající tendenci nalézt nové efektivnější metody. Jednou z těchto efektivních metod je rotační zpětné protlačování. Experimentální zařízení pro rotační zpětné protlačování lze alternativně použít pro příčné redukční válcování. Cílem této práce byl první krok v aplikování zpětného protlačování pro tváření tenkých válcovaných polotovarů a prověření významu této metody. Druhým krokem bylo odzkoušení parametrů vhodných pro výrobu dutých hřídelů.
Abstrakt EN: The extreme price escalations of raw materials, energies and human labor lead to a progressive tendency to find new and more effective methods. One of this progressive method is the spin extrusion (Neugebauer et al. 2002, Neugebauer et al. 2001). An alternative use of the experimental spin extrusion machine is for flow forming. The aim of this work was in the first step to try to apply the flow forming on the forming of a thin walled semi product and verify the relevancy of this method. The second step was to try to find suitable technological parameters for the hollow shaft
Klíčová slova

Zpět

Patička