Přejít k obsahu


Eukleides: Základy geometrie

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Eukleides: Základy geometrie. 1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 154 s. ISBN: 948-80-7043-754-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Euclid: Elements
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Sborník příspěvků ze semináře katedry filosofie ZČU věnovaného novému vydání českého překladu prvních čtyř knih Eukleidových Základů geometrie. Jednotlivé příspěvky jsou zaměřeny na problematiku překládání Eukleida stejně jako na vybrané matematické problémy z jeho spisu.
Abstrakt EN: Proceedings from the workshop of the Department of Philosophy of the University of West Bohemia, which was dedicated to the new edition of the czech translation of the Euclid's Elememts. The individual papers deals with the topics concerning the translating of Euclids or with a certain mathematical problem of his writing.
Klíčová slova

Zpět

Patička