Přejít k obsahu


Towards automatic audio track generation for Czech TV broadcasting : Initial experiments with subtitles-to-speech synthesis

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Towards automatic audio track generation for Czech TV broadcasting : Initial experiments with subtitles-to-speech synthesis. In 9th International Conference on Signal Processing Proceedings. Beijing: IEEE, 2008. s. 2721-2724. ISBN: 978-1-4244-2178-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Towards automatic audio track generation for Czech TV broadcasting : Initial experiments with subtitles-to-speech synthesis
Rok vydání: 2008
Místo konání: Beijing
Název zdroje: IEEE
Autoři: Zdeněk Hanzlíček , Jindřich Matoušek , Daniel Tihelka
Abstrakt CZ: V tomto článku je představen projekt ELJABR, který je zaměřený na zpřístupnění televizního vysílání České televize hendikepovaným divákům. Konkrétně je zde řešen problém automatického generování zvukové stopy z titulků, pro které jsou využity metody syntézy řeči z textu.
Abstrakt EN: In this paper, the project ELJABR, aimed at making Czech TV broadcasting available to a broader group of TV watchers, is introduced. More specifically, the problems of the automatic audio track generation are mentioned. For the audio track generation, text-to-speech technology is utilised.
Klíčová slova

Zpět

Patička