Přejít k obsahu


On using warping function for LSFs transformation in a voice conversion system

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. On using warping function for LSFs transformation in a voice conversion system. In 9th International Conference on Signal Processing Proceedings. Beijing: IEEE, 2008. s. 2725-2728. ISBN: 978-1-4244-2178-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On using warping function for LSFs transformation in a voice conversion system
Rok vydání: 2008
Místo konání: Beijing
Název zdroje: IEEE
Autoři: Zdeněk Hanzlíček , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: V tomto článku je představen nový přístup k transformaci LSF parametrů. Tento přístup je testován v systému pro konverzi hlasu. Pro účely transformace LSF byly navrženy dvě speciální bortící funkce, ty jsou mimo jiné porovnávány i s tradiční pravděpodobnostní konverzní funkcí. Výsledná transformovaná řeč byla ohodnocena pomocí poslechových testů a matematických kritérií.
Abstrakt EN: In this paper, a new approach to LSFs transformation is introduced and employed in a voice conversion framework. Two warping functions were designed specially for LSFs and compared with the traditional GMM-based conversion function. Listening test and mathematical evaluation of resulting speech were performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička