Přejít k obsahu


Reconstruction and Re-engineering of Synchronous Generator

Citace:
HRUŠKA, K., PECHÁNEK, R. Reconstruction and Re-engineering of Synchronous Generator. In ISEM 2008. Prague: Czech Technical University, 2008. s. 14-18. ISBN: 978-80-01-04172-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reconstruction and Re-engineering of Synchronous Generator
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Karel Hruška , Roman Pechánek
Abstrakt CZ: Jeden ze vždy řešených problémů týkajících se elektrických strojů je rekonstrukce jejich vinutí. Tento příspěvek se zabývá jedním z možných způsobů rekonstrukce vinutí a naznačuje možnosti případné optimalizace rekonstruovaného vinutí.
Abstrakt EN: One of ever solved problems connected with electrical machines is reconstruction of their windings. This paper deals with one of possible ways of calculation of winding reconstruction and it shows a way of possible optimization of reconstructed winding.
Klíčová slova

Zpět

Patička