Přejít k obsahu


The Most Recent Findings from Physical-Material Modelling of UHSS Structure Development on a Thermomechanical Simulator

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., KLAUBEROVÁ, D., SKÁLOVÁ, L. The Most Recent Findings from Physical-Material Modelling of UHSS Structure Development on a Thermomechanical Simulator. In Thermomechanical processing of steels. Padua, Italy: Associazione Italiana di Metallurgia, Milano, 2008. s. 131. ISBN: 88-85298-66-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Most Recent Findings from Physical-Material Modelling of UHSS Structure Development on a Thermomechanical Simulator
Rok vydání: 2008
Místo konání: Padua, Italy
Název zdroje: Associazione Italiana di Metallurgia, Milano
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Ing. Danuše Klauberová , Ludmila Skálová
Abstrakt CZ: Pro získání vynikajících kombinací mechanických vlastností jako je pevnost a houževnatost u nových typů ocelí je nutné aplikovat nové druhy zpracování, protože výsledné vlastnosti polotovarů jsou dosaženy vhodnou kombinací mikrostrukturních složek. Vývoj technologických postupů je poměrně komplikovanou záležitostí, která vyžaduje nejen získání optimální struktury, ale i stanovení technologického okna procesních parametrů, včetně vlivu citlivosti jednotlivých parametrů na celkový výrobní proces. Využití inovativních postupů při vývoji technologií termomechanického zpracování na termomechanickém simulátoru lze demonstrovat na příkladu jednoho ze tří druhů zpracování materiálů využívající stabilizaci austenitu v různé podobě integrovanou do vícefázové struktury. Pro experiment byla použita nově navržená ocel obsahují okolo 0,4 %C a legovaná pouze manganem, křemíkem a chromem.
Abstrakt EN: To obtain an excellent combination of mechanical properties such as strength and toughness for new types of steels it is essential to apply new treatment methods, because the resulting properties of the semi-products are achieved by a suitable combination of microstructural components. The development of a technological approach is quite a complex task which requires not only an optimal structure to be obtained, but also establishing a technological window of process parameters, including the influence of sensitivity of individual parameters on the whole production process. The use of an innovative approach to developing techniques of thermomechanical treatments on a simulator enables, for example, one of three kinds of treatment to be demonstrated using stabilization of austenite in various forms integrated into multiphase structures. A newly designed steel was used for experimentation, containing about 0.4%C and alloyed with only manganese, silicon and chrome.
Klíčová slova

Zpět

Patička