Přejít k obsahu


Prosodic Phrases and Semantic Accents in Speech Corpus for Czech TTS Synthesis

Citace:
ROMPORTL, J. Prosodic Phrases and Semantic Accents in Speech Corpus for Czech TTS Synthesis. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2008, roč. 2008, č. 5246, s. 493-500. ISSN: 0302-9743
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prosodic Phrases and Semantic Accents in Speech Corpus for Czech TTS Synthesis
Rok vydání: 2008
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Jan Romportl
Abstrakt CZ: V článku je popsána statistická metoda přiřazení prozodických frází a významových přízvuků v korpusu čtené řeči. Tato metoda je založena na vyhodnocení poslechových testů maximálně věrohodným odhadem provedeným algoritmem EM.
Abstrakt EN: We describe a statistical method for assignment of prosodic phrases and semantic accents in read speech data. The method is based on statistical evaluation of listening test data by a maximum-likelihood approach with parameters estimated by an EM algorithm. We also present linguistically relevant quantitative results about the prosodic phrase and semantic accent distribution in 250 Czech sentences.
Klíčová slova

Zpět

Patička