Přejít k obsahu


Statistical Evaluation of Reliability of Large Scale Listening Tests

Citace:
TIHELKA, D., ROMPORTL, J. Statistical Evaluation of Reliability of Large Scale Listening Tests. In 9th International Conference on Signal Processing Proceedings. Beijing: IEEE, 2008. s. 631-636. ISBN: 978-1-4244-2178-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Statistical Evaluation of Reliability of Large Scale Listening Tests
Rok vydání: 2008
Místo konání: Beijing
Název zdroje: IEEE
Autoři: Daniel Tihelka , Jan Romportl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vyhodnocováním rozsáhlých poslechových testů a detekcí podivných nebo nevěrohodných odpovědí každého z posluchačů. Je prezentována iterativní metoda odhadu maximální věrohodnosti a její schopnosti jsou ukázány a diskutovány na datech získaných z velkého poslechového testu cíleného na sběr referenčního materiálu k zachycení vnímání podobnosti suprasegmentálních řečových jednotek.
Abstrakt EN: The paper deals with the evaluation of large--scale listening tests and with the detection of unaccountable or unreliable answers for each listener. The iterative maximum likelihood estimation scheme is proposed and its abilities are demonstrated and discussed on data collected from a large-scale listening test which was carried out with the aim to collect reference material capturing human perception of similarity of suprasegmental speech units.
Klíčová slova

Zpět

Patička