Přejít k obsahu


Optimization of the railway vehicle bogie in term of dynamics

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Optimization of the railway vehicle bogie in term of dynamics. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of the railway vehicle bogie in term of dynamics
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje metodu parametrické optimalizace podvozku kolejového vozidla. Dvojkolí jsou buzena prostřednictvím buď nerovností kolejí a nebo polygonalizovaného obvodu kol. Nerovnosti kolejí jsou uvaživána jako stacionární stochastický proces popsaný prostorovou spketrální výkonovou hustotou. Polygonalizoční proces radiálních nerovností povrchu kol může být popsán harmonickou funkcí závislou na řádu polygonalizace kola. Optimalizační metoda je založena na minimalizaci cílových funkcí vhodných pro optimalizaci z hlediska dynamického zatížení vybraných vazeb.
Abstrakt EN: The paper deals with parameter optimization method of a railway vehicle bogie. Wheelsets are subjected to stochastic excitation caused by irregularities of the track geometry and/or caused by deterministic excitation from polygonalized running surface of the wheels, respectively. Stochastic irregularities are understood as stationary stochastic process described by spatial power spectral density functions. The polygonalization process forms radial irregularities of the running surface which can be described by of a harmonic function depending on order of the wheel polygonalization. The optimization method is based on minimization of several types of objective functions suitable for optimization from the dynamic load point of view of exposed linkage.
Klíčová slova

Zpět

Patička