Přejít k obsahu


The simplification of a 3D entire squirrel-cage induction machine model for solving by means of ANSYS

Citace:
KINDL, V. The simplification of a 3D entire squirrel-cage induction machine model for solving by means of ANSYS. In ISEM 2008. Prague: Czech Technical University, 2008. s. 21-25. ISBN: 978-80-01-04172-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The simplification of a 3D entire squirrel-cage induction machine model for solving by means of ANSYS
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Vladimír Kindl
Abstrakt CZ: Asynchronní stroje jsou nejpoužívanějším typem strojů v trakci vůbec. Klec se skládá z měděných kruhů a rotorových tyčí pájených mimo rotorový paket. Tato koncepce mnohdy vede k poškození těchto spojů, je tedy žádoucí se tomuto jevu vyhnout. Díky metodě konečných prvků jsme schopni snadno provést analýzu příčin. Je ale nutné provést zjednodušení geometrie komplexního modelu stroje, čímž se tato práce zabývá.
Abstrakt EN: Our department cooperates with the ŠKODA ELECTRIC a.s. on a squirrel cage asynchronous machine which is designed for traction purposes. The rotor squirrel cage winding shorting rings of this induction machine are manufactured from copper alloy and they are connected together out of rotor stack. As known, due to this conception the connections between rotor bars and shorting rings are not fixed into the rotor stack. In this case the rotor bars can be broken away from the ring in a very short time. In this paper the simplification of a 3D entire squirrel cage induction machine model is presented. The aim is to create the model, which would be suitable for research of magnetic field distribution (in case of the induction machine has rotor faults the FEM analysis has to be performed over the whole machine – because of its asymmetry).
Klíčová slova

Zpět

Patička