Přejít k obsahu


Určení parametrů náhradního schématu asynchronního stroje v programu FEMM

Citace:
HRUŠKA, K. Určení parametrů náhradního schématu asynchronního stroje v programu FEMM . In Elektrotechnika a informatika 2008. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 37-40. ISBN: 978-80-7043-702-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The recognition of induction machine's substitution diagram's parameters in FEMM
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Karel Hruška
Abstrakt CZ: Tato práce se zabýcá problémy určení parametrů náhradního schématu asynchronního stroje použitím programu metody konečných prvků FEMM. V práci jsou určeny prvky náhradního schématu související jak se statorem, tak s rotorem (rozptylové indukčnosti a odpory) a magnetizační indukčnost.
Abstrakt EN: This work deals with problems of determination of parameters of induction machine's substitution diagram using finite element method software FEMM. There are determined parameters of subtitution diagram corresponding both with stator and rotor (leakage inductances and resistivities) and magnetizing inductance.
Klíčová slova

Zpět

Patička