Přejít k obsahu


The investigation of squirrel-cage forces distribution

Citace:
KINDL, V. The investigation of squirrel-cage forces distribution. In Elektrotechnika a informatika 2008. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 47-50. ISBN: 978-80-7043-702-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The investigation of squirrel-cage forces distribution
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vladimír Kindl
Abstrakt CZ: Asynchronní stroje jsou nejpoužívanějším typem strojů v trakci vůbec. Klec se skládá z měděných kruhů a rotorových tyčí pájených mimo rotorový paket. Tato koncepce mnohdy vede k poškození těchto spojů, je tedy žádoucí se tomuto jevu vyhnout. Díky metodě konečných prvků jsme schopni snadno provést analýzu příčin.
Abstrakt EN: The squirrel cage of the traction induction machine is usually manufactured from copper alloy. The rotor bars and end rings are considered to be interconnected outside the rotor stack. As known, due to this arrangement, the interconnections which were mentioned above can be damaged in a very short time. The aim is to create the model, which would be suitable for squirrel cage faults simulation (in this case the FEM analysis has to be performed over the whole machine – because of its asymmetry) .In this paper the investigation of currents and forces of squirrel cage are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička