Přejít k obsahu


Cutting tool wear estimation using feedforward neural network

Citace:
ČERMÁK, R., MATOUŠEK, J. Cutting tool wear estimation using feedforward neural network. In CADAM 2008. Rijeka: Zigo, 2008. s. 9-10. ISBN: 978-953-7142-36-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cutting tool wear estimation using feedforward neural network
Rok vydání: 2008
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák , Jaroslav Matoušek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá jednoduchým nástrojem pro odhad opotřebení nástroje v procesu frézování na bázi dopředné neuronové sítě. Experimentální data jsou využívány jaak pro trénování, tak pro testování sítě. Trénovací data jsou velmi specifická. Popisují pouze tři typické řezné konfigurace. Proto neni univerzální použití tohoto nástroje možné. Nicméně se ukazuje, že tato myšlenka může být využita pro výstavbu takového systému.
Abstrakt EN: The paper deals with a simple detection tool for wear estimation of a cutting tool during milling, based on feedforward neural network. An experimental data are used for both training and testing of the neural network. The training data are very specific. They describe only three typical cases of cutting configuration. Therefore, the universal use of the tool is not possible. However, it shows that the idea can be used for building of such a system.
Klíčová slova

Zpět

Patička