Přejít k obsahu


Modular concept of a supervision system for high speed cutting spindle with active magnetic bearings

Citace:
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., MATOUŠEK, J. Modular concept of a supervision system for high speed cutting spindle with active magnetic bearings. Advanced Engineering, 2008, roč. 2, č. 2, s. 187-202. ISSN: 1846-5900
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modular concept of a supervision system for high speed cutting spindle with active magnetic bearings
Rok vydání: 2008
Autoři: Roman Čermák , Lukáš Bartoň , Jaroslav Matoušek
Abstrakt CZ: Aktivní magnetická ložiska (AMB) jsou progresivní alternativou ložisek pro vysokorychlostní aplikace. Příspěvek se zabývá supervizním systémem pro vysokorychlostní obrábění (HSC) vřetenem s AMB. Hlavní role systému jsou diagnostika a adaptace řezného procesu a vlastností vřetene, detekce a korekce chyb komponent systemu. Je navržena rámcová struktura systému na nejvyšší úrovni a je zmíněno několik nízkoúrovňových funkcí systému. Experimentální validace bude prováděna experimentu s tuhým a pružným rotorem v magnetických ložiskách, založeném na miniVS zařízení vyráběném firmou MECOS Traxler, GmbH.
Abstrakt EN: Active magnetic bearings (AMB) are a progressive alternative of bearings for high speed applications. The paper deals with a supervision system for the high speed cutting (HSC) spindle with AMB. The main roles of the system are diagnosis and adaptation of the cutting process and spindle properties, detection and correction of system component faults. The framework of the system on the highest level is defined and some lower-level functions are mentioned in the paper. Experimental validation will be carried out on a test rig with both rigid and flexible rotor in magnetic bearings, based on a miniVS test rig manufactured by MECOS Traxler, GmbH.
Klíčová slova

Zpět

Patička