Přejít k obsahu


Overview of magnetic levitation principles and their application in MAGLEV trains

Citace:
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., SPAL, P., BARTÁK, J., VAVŘÍK, J. Overview of magnetic levitation principles and their application in MAGLEV trains. Advanced Engineering, 2008, roč. 2, č. 1, s. 19-28. ISSN: 1846-5900
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Overview of magnetic levitation principles and their application in MAGLEV trains
Rok vydání: 2008
Autoři: Roman Čermák , Lukáš Bartoň , Petr Spal , Jiří Barták , Jan Vavřík
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá magnetickou levitací. Je uveden přehled principů magnetické levitace a jsou prezentovány některé příklady. Dva principy byly vybrány pro laboratorní model magnetického vlaku a dva modely jsou navrženy a stavěny. Oba modely jsou v příspěvku popsány. První model je založen na levitaci HTS a permantního magnetu. Druhý model je založen na elektromagnetické levitaci. Oba modely budou využity pro výuku a výzkum.
Abstrakt EN: This contribution deals with magnetic levitation. An overview of principles of magnetic levitation is given and some examples are presented. Two principles were selected for a laboratory model of magnetic train and two models are being designed and built. Both models are described in the paper. First model is based on HTS and permanent magnet levitation. The second model is based on electromagnetic suspension. Both models will be used for education and research.
Klíčová slova

Zpět

Patička