Přejít k obsahu


Control of a simple MAGLEV system using MATLAB and realtime tools

Citace:
ČERMÁK, R., SPAL, P. Control of a simple MAGLEV system using MATLAB and realtime tools. In CADAM 2008. Rijeka: Zigo, 2008. s. 11-12. ISBN: 978-953-7142-36-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of a simple MAGLEV system using MATLAB and realtime tools
Rok vydání: 2008
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák , Petr Spal
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá řízením jednoduchého systému s magnetickou levitací. Systém se skládá ze dvou elektromagnetických cívek, dvou kanálového zesilovače, indukčních sensorů a řídícího systému, na bázi PC s MATLABem a real-time nástroji. Technika gain-scheduling je použita pro vzpořádání se s nelineárním chováním systému.
Abstrakt EN: The paper deals with a control system of a simple magnetic levitation system. The system consists of two electromagnetic coils, two-channel power amplifier, inductive sensors and control system, based on PC with MATLAB and realtime tools. Gain-scheduling technique is used to cope with the non-linear behavior of the system.
Klíčová slova

Zpět

Patička