Přejít k obsahu


Tool condition monitoring by means of feedforward neural network with utilization of signals measured by active magnetic bearings

Citace:
ČERMÁK, R. Tool condition monitoring by means of feedforward neural network with utilization of signals measured by active magnetic bearings. GÉP, 2008, roč. 59, č. 10-11, s. 127-129. ISSN: 0016-8572
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tool condition monitoring by means of feedforward neural network with utilization of signals measured by active magnetic bearings
Rok vydání: 2008
Místo konání: Osijek
Název zdroje: Grafika Osijek
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá jednoduchým detekčním nástrojem pro oodhad opotřebení řezného nástroje v procesu frézování na bázi dopředné neuronové sítě. Procedura zmíněná v příspěvku je založena na měření a monitorování řezných sil a posunutí vřetena vybaveného akktivními magnetickými ložisky. Signály měřené ložisky mohou být přímo využity v TCM systému. Pro trénování a testování systému jsou použita experimentální data. Trenovací data jsou velmi specifická, popisují pouze tři specifické řezné konfigurace. Z toho důvodu je univerzální využití tohoto nástroje nemožné. Nicméně článek ukazuje možnost využití tohoto přístupu pro realizaci takového nástroje. Zmíněný systém je částí monitorovacího software, vyvíjeného autorem.
Abstrakt EN: The paper deals with a simple detection tool for wear estimation of a cutting tool during milling, based on a feedforward neural network. The aim of the procedure mentioned in the paper is measurement and monitoring of cutting forces and displacements of a cutting spindle equipped with active magnetic bearings. Signals measured by the bearings can be directly used in the tool condition monitoring system. Experimental data are used for both training and testing of the neural network. The training data are very specific, describing only three typical cases of cutting configuration. Therefore, the universal use of the tool is not possible. However, it shows that the idea can be used for building of such a system. The system is a part of monitoring software being developed by the author.
Klíčová slova

Zpět

Patička