Přejít k obsahu


Orlice a labuť : ochranné smlouvy pánů ze Švamberka a města Chebu v 15. století

Citace:
KNOLL, V. Orlice a labuť : ochranné smlouvy pánů ze Švamberka a města Chebu v 15. století. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 174-193. ISBN: 978-80-7380-120-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Eagle and Swan: Protection Contrasts of Lords of Švamberk and City of Cheb (Eger) in 15th Century
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Specifický institut smluvní ochrany, který využívalo město Cheb pro zajištění obrany a politické podpory zejména na mezinárodním poli. Jedním ze smluvně vázaných ochránců města a země byl v 15. století český šlechtický rod pánů ze Švamberka.
Abstrakt EN: Specific institution of contractual protection city of Eger (Cheb) used to ensure protection and political support especially in the international arena. In the 15th century Czech noble family of Švamberk were one of the contractual protectors of the city and country.
Klíčová slova

Zpět

Patička