Přejít k obsahu


Životopis profesora Stanislava Balíka

Citace:
KNOLL, V., SOUKUP, L. Životopis profesora Stanislava Balíka. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 9-13. ISBN: 978-80-7380-120-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Vilém Knoll , Ladislav Soukup
Abstrakt CZ: Autoři se věnují odbornému životopisu prof. JUDr. Stanislava Balíka, CSc., který oslavil v roce vydání 80. narozeniny.
Klíčová slova

Zpět

Patička