Přejít k obsahu


České právní dějiny

Citace:
VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V., BERÁNEK, P. České právní dějiny. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 684 s. ISBN: 978-80-7380-127-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech History of Law
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Vojáček , Karel Schelle , Vilém Knoll , Petr Beránek
Abstrakt CZ: Publikace představuje čtenářům národní právní dějiny v komplexním pohledu od počátků státu a práva na našem území až rozpadu Československa (1993).
Abstrakt EN: The book offers to a reader a complex perspective on the national history of law from state beginning in our territory to the dissolution of Czechoslovakia (1993).
Klíčová slova

Zpět

Patička