Přejít k obsahu


Implementace genetického algoritmu do obvodu FPGA

Citace:
BURIAN, P. Implementace genetického algoritmu do obvodu FPGA. In Elektrotechnika a informatika 2008. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 19-22. ISBN: 978-80-7043-701-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of Genetic Algorithm by FPGA Circuit
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Burian
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá implementací standartního genetického algoritmu do obvodu FPGA. Zkoumá různé možnosti toho algoritmu. Hlavním cílem této práce je vytvoření evolučního kombinačního obvodu. V práci jsou také analyzovány nároky toho algoritmu na obvod FPGA.
Abstrakt EN: This paper deals with the implementation of a standard genetic algorithm by an FPGA circuit. It examines the various features of this algorithm. The main goal of this work is building of an evolvable combinational circuit. Demands imposed on an FPGA circuit are researched as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička