Přejít k obsahu


Structure Adaptation of Multi-Layer Perceptron Network for On-Line System Identification

Citace:
HERING, P., ŠIMANDL, M. Structure Adaptation of Multi-Layer Perceptron Network for On-Line System Identification. In Proceedings of the 17th IFAC World Congress. [S.l.]: IFAC, 2008. s. 7022-7027. ISBN: 978-3-902661-00-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure Adaptation of Multi-Layer Perceptron Network for On-Line System Identification
Rok vydání: 2008
Místo konání: [S.l.]
Název zdroje: IFAC
Autoři: Pavel Hering , Miroslav Šimandl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem vhodné struktury neuronové sítě v úloze identifikace nelineárních stochastických systémů. Oproti stávajícím algoritmům lze navržený algoritmus používat při on-line identifikaci systémů. Navržený algoritmus využívá statistického CUSUM testu k ověření vhodnosti apriorně zvolené sítě a k rozhodnutí zda má být síť rozšířena či zmenšena. K růstu sítě je využito postupů z oblasti detekce chyb v nelineárních dynamických systémech. K prořezávání ítě pak míra citlivosti chyby modelu na odstranění spojů. Vlastnosti navrženého algoritmu jsou ilustrovány na numerickém příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with a design of a suitable neural network structure to approximate a nonlinear function of the identified system. Contrary to the recent algorithms, the proposed structure adaptation algorithm can be applied on-line during the identification process. The designed algorithm consist of a statistical test for making decision about suitability of an a priori chosen network and then either a growing or a pruning according to the size of the network is applied. The acceptance or rejection of the model is realized by application of the statistical cumulative sum test from the decision making field. The growing part of the algorithm repeatedly utilizes principle of the learning methodology for detecting faults in nonlinear dynamical systems for adding neurons to the hidden layer. Finally, the pruning algorithm is based on a measure of sensitivity of the model output error to the removing of the network connections.
Klíčová slova

Zpět

Patička