Přejít k obsahu


Testování přepěťových ochranných prvků

Citace:
HROMÁDKA, M. Testování přepěťových ochranných prvků. In Elektrotechnika a informatika 2008. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 31-34. ISBN: 978-80-7043-703-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing of overvoltage protective elements
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Hromádka
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou zmíněny různé přepěťové ochrany a způsoby, jakými pomáhají proti přepětí. Hlavní část této práce popisuje, jak tyto prvky reagují na různé signály, zvláště na surge a burst signál. Původ surge signálu je v atmosférickém přepětí a zkoušené přepěťové ochrany jsou navrženy na ochranu elektrických zařízení před tímto pulzem. Burst signál vzniká hlavně při rychlém spínání a tento signál je pro ochranné prvky neobvyklý.
Abstrakt EN: In this paper are mentioned miscellaneous overvoltage protective elements and the way, how they help against overvoltage. Main part of this work describes how these elements react on different signals, especially on surge and burst signal. The origin of surge signal is in atmospheric discharge and these protective elements are designed for guarding electrical equipment against this signal. Burst signal arise mainly during fast switching processes and they are uncommon for protective elements.
Klíčová slova

Zpět

Patička