Přejít k obsahu


Simulace hydrostatického vedení

Citace:
VOJNA, J., JANDA, P., VACÍK, J. Simulace hydrostatického vedení. In 1. ANSYS Konference. Brno-Židenice: SVS FEM s.r.o., 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-254-3355-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of hydrostatic bearings
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno-Židenice
Název zdroje: SVS FEM s.r.o.
Autoři: Jan Vojna , Petr Janda , Josef Vacík
Abstrakt CZ: Práce se zabývá získáním charakteristických parametrů hydrostatického vedení v případě jeho naklopení. Nejprve bylo řešení provedeno pomocí CFD simulace (Computational Fluid Dynamics). Dále byl navržen výpočetní program na základě elektrohydraulické podobnosti a hledané parametry byly vypočteny pomocí numerického řešení. Na závěr je uvedeno porovnání těchto dvou na sobě nezávislých metod a konstatování jejich použitelnosti. V obou případech byl použit software Ansys.
Abstrakt EN: The paper deals with providing of hydrostatic bearing parameters under consideration of bearing tilting. Firstly solution was done by CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation, after that required results were obtained by computational program. This entirely independent program is based on electro-hydraulic analogy and it was establish for this purpose. Results of both methods are compared. Ansys code is used for both methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička