Přejít k obsahu


Diagnostika elektromagnetických ventilů z měření provozních elektrických veličin

Citace:
STŘELEC, M., JANEČEK, E. Diagnostika elektromagnetických ventilů z měření provozních elektrických veličin. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 138-141. ISBN: 978-80-7043-730-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Střelec , Eduard Janeček
Abstrakt CZ: V příspěvku bude ukázána metoda diagnostiky elektromagnetických ventilů z měření provozních veličin. Obecně lze měřit na elektromagnetickém ventilu pouze napájecí napětí a proud tekoucí cívkou elektromagnetu. Avšak přímé určení hodnot diagnostických ukazatelů z proudu a napětí je obtížné. Proto je nutné zavést vhodně zvolené transformace těchto veličin. Příspěvek se bude zabývat vhodnými transformacemi měřitelných veličin pro snadnější určení hodnot diagnostických ukazatelů.
Abstrakt EN: The diagnostic method of the solenoid operated valve (SOV) derived from operational electrical variables will be presented here. Generally, only the signals of the voltage and the current can be measured on the SOV. The direct determination of the diagnostic values is difficult to estimate only from voltage and current. Therefore the suitable selected transformations are necessary to use. The suitable transformations of the measured values for easier determination of the diagnostic values will be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička