Přejít k obsahu


Frekvenční analýza senzorových struktur na bázi organických materiálů

Citace:
BLECHA, T. Frekvenční analýza senzorových struktur na bázi organických materiálů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 27 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Frequency analysis of sensor structures based on organic materials
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Blecha
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá možnostmi a návrhy vyhodnocení koncentrace plynů a par pomocí interdigitální struktury s polymerní organickou senzitivní vrstvou. Princip vyhodnocení je založen na základě analýzy signálů ve frekvenční oblasti. Jsou zde navrhovány a diskutovány různé způsoby vyhodnocení na základě rezonančních obvodů, oscilátorů a spektrální analýzy. Některé metody byly prakticky ověřeny, proto zpráva obsahuje řadu naměřených hodnot z jednotlivých experimentů. Navrhované způsoby řešení a uvedené výsledky budou využitelné v oblasti senzorové techniky. Projekt navazuje na předešlé výsledky výzkumné činnosti realizované na katedře v oblasti senzorů.
Abstrakt EN: This research report deals with detection possibilities and measurement design of gases and vapours concentration on interdigital structure covered organic polymer sensor layer. The process of data evaluation is based on signal analysis in frequency area. There are designed and discussed different methods for data evaluation like method of resonant circuit, oscillation circuit and spectral analysis. Some methods were verified and this report contains many measured values from particular experiments. Designed methods and obtained results will be usable in sensor technology area.
Klíčová slova

Zpět

Patička