Přejít k obsahu


Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému

Citace:
BLECHA, T. Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému. ElectroScope, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1802-4564
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Detection of gases and vapours concentration from resonance curve of interdigital system
Rok vydání: 2008
Autoři: Tomáš Blecha
Abstrakt CZ: Základem většiny senzorů pro detekci plynů a par je interdigitální struktura, na které je vytvořena tenká senzitivní polymerní vrstva. Interdigitální struktura s takto vytvořenou senzitivní vrstvou vykazuje vlastnosti kondenzátoru, kde vlivem působení plynu nebo páry dochází ke změně kapacity a ztrátového činitele. Pro vyhodnocení koncentrace působícího plynu se nabízí zapojení interdigitální struktury v rezonančním obvodu. Článek popisuje možnosti vyhodnocení úrovně koncentrace vlhkosti pomocí rezonančních křivek. Na závěr jsou zde také prezentovány výsledky experimentu.
Abstrakt EN: Interdigital structure with thin film sensitive polymer layer is the base of many sensors for gases and vapours detection. This structure with sensitive layer has capacitive character where the influence of gas and vapour causes the change of its capacity and dissipation factor. Resonance circuit, created by interdigital structure and an inductor, is them suitable for gas and vapour concentration detection. This article describes possibilities of relative humidity detection from resonance circuit curve and many experimental results are presented as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička