Přejít k obsahu


Optimal planning of ancillary services for reliable power balance control

Citace:
HAVEL, P., HORÁČEK, P., ČERNÝ, V., FANTÍK, J. Optimal planning of ancillary services for reliable power balance control. IEEE Transactions on Power Systems, 2008, roč. 23, č. 3, s. 1375-1382. ISSN: 0885-8950
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimal planning of ancillary services for reliable power balance control
Rok vydání: 2008
Autoři: Petr Havel , Petr Horáček , Václav Černý , Josef Fantík
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje komplexní přístup k optimalizaci plánování podpůrných služeb zaručujíce spolehlivé řízení výkonové rovnováhy v elektrizační přenosové soustavě za podmínek liberalizovaného trhu s elektřinou, které je prováděno provozovatelem elektrizační přenosové soustavy. Pro dosažení tohoto cíle výše uvedený přístup v sobě integruje analytické výpočty spolu s numerickými optimalizacemi a Monte-Carlo simulacemi. Navržená metodika pro podporu rozhodování slouží provozovateli elektrizační přenosové soustavy nejen pro roční přípravu provozu, ale také pro provádění různých citlivostních analýz a testů (např. jakým způsobem náklady na nákup podpůrných služeb ovlivňují spolehlivost provozu elektrizační přenosové soustavy). Pozornost je rovněž věnována vzájemné zastupitelnosti jednotlivých druhů podpůrných služeb a její dopad na provoz elektrizační přenosové soustavy a příslušných nákladů s tímto provozem spojených.
Abstrakt EN: This paper presents an overview of a complex approach to optimal planning of ancillary services ensuring reliable power balancing of a transmission system in liberalized market conditions that is performed by a transmission system operator (TSO). To accomplish this goal analytical computations together with optimizations and Monte-Carlo simulations are performed. The designed decision support tool serves the TSO not only for a year-ahead planning task but also for carrying out various analyses and sensitivity tests, e.g. how costs of ancillary services are related to the level of reliability. Attention is also paid to mutual substitutability of ancillary services and its impact on transmission system operation and corresponding expenses.
Klíčová slova

Zpět

Patička