Přejít k obsahu


Poválečná obnova a budování míru : role a strategie mezinárodních nevládních organizací

Citace:
WAISOVÁ, Š. Poválečná obnova a budování míru : role a strategie mezinárodních nevládních organizací. 1.. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, 181 s. ISBN: 978-80-210-4699-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Post-conflict Reconstruction and Peace-building: the Role and Strategy of International Non-governmental Organisations
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kniha s využitím soudobých teoretických přístupů k problematice řešení konfliktů a poválečné rekonstrukci analyzuje stav v poválečných zemích a možnosti obnovení míru a fungujících struktur. Jako hlavní referenční objekt jsou v knize představeny mezinárodní nevládní organizace. V případových studiích Angoly, Afghánistánu a Bosny a Hercegoviny aplikuje teoretické přístupy, které dává do kontextu se socioekonomickými podmínkami a vývojem těchto států.
Abstrakt EN: Applying the contemporary theoretical approaches towards the conflict resolution and post-conflict reconstruction the book is analysing the situation ain post-war countries and possibilities of peace renovation and restoration of functioning structures. As the main reference object the international non-governmental organisations are presented. In the case studies about Angola, Afghanistan, and Bosnia and Herzegovina the author is applying the theoretical approaches giving them into the context with socio-economic conditions and development of these states.
Klíčová slova

Zpět

Patička