Přejít k obsahu


Postprocessing výsledků modelu stroje ML 4550 K6 v programu ANSYS

Citace:
HRUŠKA, K., KINDL, V. Postprocessing výsledků modelu stroje ML 4550 K6 v programu ANSYS. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Postprocessing of results of ML 4550 K6 model in ANSYS
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Karel Hruška , Vladimír Kindl
Abstrakt CZ: Práce se zabývá zpracováním výsledků vypočteného modelu stroje ML 4550 K6 jednak harmonickou a jednak tranzientní analýzou. Výsledky jsou porovnány s dokumentací a dříve vypočtenými hodnotami za pomoci programu FEMM.
Abstrakt EN: This work deals with postprocessing of result of computed ML 4550 K6 model using both harmonic and transient analysis. The results are compared with machine's documentation and results obtained from FEMM.
Klíčová slova

Zpět

Patička