Přejít k obsahu


Landscape Archaeology

Citace:
GOJDA, M. Landscape Archaeology. Oxford : Eolss Publisher Co., 2007.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Landscape Archaeology
Rok vydání: 2007
Místo konání: Oxford
Název zdroje: Eolss Publisher Co.
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Úvod do metod, kterými archeologie pomáhá zkoumat dávnověkou krajinu and sídelní aktivity člověka v minulosti.
Abstrakt EN: Introduction to how archaeology has been involved into the study of ancient landscape and past human settlement activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička