Přejít k obsahu


Krajina jako palimpsest

Citace:
GOJDA, M. Krajina jako palimpsest. In Krajina v České republice. Praha : Consult, 2007, s. 36-43. ISBN: 80-903482-3-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Landscape as palimpsest
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Consult
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Kapitola ukazuje, jak se tisíciletý vývoj lidské společnosti zrcadlí v podobě palimpsestu v povrchové vrstvě země. Jednotlivé vrstvy a v nich uložené artefakty mohou být odkryty prostřednictvím rozmanitých postupů terénního výzkumu.
Abstrakt EN: The chapter indicates how a long-term development of human society has been reflected in the upper surface layer in the form of palimpsest. Individual layers and artefacts deposited in it can be revealed through a set of fieldwork methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička