Přejít k obsahu


Zvyšování výkonnosti klastrů využitím pokročilých metod řízení

Citace:
ŠIMON, M., RAŠKA, P., ŠRAJER, V. Zvyšování výkonnosti klastrů využitím pokročilých metod řízení. In Klastry a klastrové iniciativy v ČR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-7318-755-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clusters efficiency improvement using the advanced control methods
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Michal Šimon , Pavel Raška , Vladimír Šrajer
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o možnosti jak zvyšovat výkonnost klastru nasazením pokročilých metod řízení, které byly, a pořád ještě jsou, nasazovány a ověřovány především v samostatných a nesouvisejících výrobních systémech. Jejich efekty ale byly dílčím způsobem mnohokrát ověřeny a jejich nasazení v dodavatelsko - odběratelských řetězcích a v sítích podniků získává značný synergický efekt.
Abstrakt EN: This paper deals with cluster efficiency improvement using the advanced control methods. These methods are used to verify segregated and discontinuous production systems. However their effects were proven and implementation in supplier-costumer chains and company systems implies a large synergetic effect.
Klíčová slova

Zpět

Patička