Přejít k obsahu


Dynamic response of VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsations

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamic response of VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsations. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 5, s. 435-446. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic response of VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsations
Rok vydání: 2008
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelováním kmitání komponent reaktoru vybuzeného tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly. Pro analýzu kmitání byl aplikován nový zobecněný reaktor s prostorovým umístěním palivových souborů a ochranných trub, spojitě rozloženou hmotou komponent nosníkového typu a s přesnějším modelem lineárních krokových pohonů regulačních kazet. Mírně odlišné otáčky čerpadel jsou zdrojem zesíleného kmitání záznějového charakteru, které může způsobit porušení kontaktu ve vnitřních vazbách nosného válce.
Abstrakt EN: The paper deals with the modelling of forced vibrations of reactor components excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps. For the vibration analysis a new generalised model of the reactor with spatial localization of the nuclear fuel assemblies and protection tubes, continuously distribution of beam type components and more accurate model of the linear stepper drives for actuation of control cassettes was applied. Slightly different pump revolutions are sources of the beating which causes an causes an amplification of vibration and possibility of the contact loss in internal linkages of the core barrel.
Klíčová slova

Zpět

Patička