Přejít k obsahu


Využití simulace v konceptu virtuálních firem

Citace:
JANUŠKA, M. Využití simulace v konceptu virtuálních firem. In Elektrotechnika a informatika 2008. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 71-75. ISBN: 978-80-7043-702-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of simulation in virtual enterprise paradigm
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Januška
Abstrakt CZ: Koncept virtuálních firem je stručně představen v tomto příspěvku. Poté je navrženo použití počítačové simulace podnikových procesů ve fázi formovaní virtuální firmy, obzvláště v kroku výběru partnerů.
Abstrakt EN: Virtual enterprise paradigm is briefly introduced in this paper. After that I propose the usage of computer simulation of business processes in the phase of forming virtual enterprise especially in the step of selecting a partner.
Klíčová slova

Zpět

Patička