Přejít k obsahu


Multistage Prediction Error Adaptive Dual Controller

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M., KRÁL, L. Multistage Prediction Error Adaptive Dual Controller. In Proceedings of the 11th IASTED International Confernece on Inteligent Systems and Control. Calgary: ACTA Press, 2008. s. 14-19. ISBN: 978-0-88986-778-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multistage Prediction Error Adaptive Dual Controller
Rok vydání: 2008
Místo konání: Calgary
Název zdroje: ACTA Press
Autoři: Miroslav Flídr , Miroslav Šimandl , Ladislav Král
Abstrakt CZ: Je uvažován problém optimálního řízení diskrétního stochastického systému s neznámými parametry. Tento problém není analyticky řešitelný ani pro jednoduché systémy. Je představena suboptimální duální metoda, která umožňuje analyticky řešit vícekrokový optimalizační problém. Analytické řešitelnosti je dosaženo využitím částečné ekvivalence neurčitosti. Dualní vlastnosti výsledného řízení jsou zaručeny modifikací kritéria hodnotící kvalitu odhadu pomocí vážených chyb predikce. Navržený duální regulátor je srovnán s neduálními v ilustračním príkladu.
Abstrakt EN: The problem of optimal stochastic control of discrete stochastic state space system with uncertain parameters is considered. This problem is analytically unsolvable even for simple systems. A suboptimal dual control approach is presented which makes it possible to solve the multistage optimisation problem analytically. The analytical solvability is guaranteed by employing the partial certainty equivalence principle where the certainty equivalence assumption is enforced only on part of the augmented state. The dual properties of the resulting control are then ensured by a modification of the criterion which evaluates quality of estimates using weighted prediction errors. The proposed dual controller is compared to other non-dual controllers in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička