Přejít k obsahu


An Architecture Proposal for Parallel Simulation Optimization

Citace:
RAŠKA, P., HOŘEJŠÍ, P. An Architecture Proposal for Parallel Simulation Optimization. In MITIP 2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 50-55. ISBN: 978-80-7043-738-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Architecture Proposal for Parallel Simulation Optimization
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Raška , Petr Hořejší
Abstrakt CZ: Článek se zabývá využitím paralelní diskrétní simulace. V optimalizačním modulu, vytvořeném pro prostředí CLIENT – SERVER, byly využity vhodné globální optimalizační metody, které umožňují automaticky měnit parametry simulačního modelu. Problémem většiny optimalizačních modulů dodávaných k simulačním softwarům je, že u nich nelze nastavit parametry optimalizačního algoritmu v závislosti na typu účelové funkce. Byl také vyvinut demonstrační software pro testování vhodných optimalizačních metod, které předcházejí uvíznutí v lokálním extrému účelové funkce.
Abstrakt EN: The purpose of this research is to focus on using parallel discrete event simulation. We particularly investigate the use of some appropriate global optimization methods suitable for the optimization module in the CLIENT – SERVER architecture which allows us to automatically adapt simulation model parameters. The major problem is that only a few of the optimization modules which are part of the simulation tool can provide the possibility of setting the optimization algorithm parameters depending on the objective function type. Hence we have developed the optimization algorithm demonstration software to test some appropriate global optimization algorithms which allow us to escape from the local extremes of objective function.
Klíčová slova

Zpět

Patička