Přejít k obsahu


A Software Tool for Parallel Simulation Optimization

Citace:
HOŘEJŠÍ, P., RAŠKA, P. A Software Tool for Parallel Simulation Optimization. In MITIP 2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 56-61. ISBN: 978-80-7043-738-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Software Tool for Parallel Simulation Optimization
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Hořejší , Pavel Raška
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje využití globální optimalizace v prostředí paralelní simulace. Navazuje na předchozí článek „Návrh architektury pro paralelní simulační optimalizaci“. Jakmile je architektura úspěšně navrhnuta, následujícím krokem je vývoj softwarového řešení. Základní softwarový nástroj umožňující nalezení vzdálených počítačů byl již validován. Tento software bude dále rozšířen o optimalizační modul. Modul bude rozšiřitelný a uživatel také bude moci zvolit další optimalizační algoritmy a nastavit jejich parametry. Tyto parametry zahrnují vstupní a výstupní parametry, které jsou odlišné pro jednotlivé metody.
Abstrakt EN: This paper continues with the description of using global optimization in parallel simulation. It ties in with the previous paper An Architecture Proposal for Parallel Simulation Optimization. Once the architecture is successfully proposed, the following step is the development of a software solution. The basic software tool which is capable of finding remote hosts and managing the particular simulator is already validated. This software needs to be extended using the optimization module. This module will be extensible and the user can also choose more optimization algorithms and setup parameters. These parameters include input and output parameters and parameters which differ for each method.
Klíčová slova

Zpět

Patička